Západočeská galerie v Plzni vystavuje vzácnou vyřezávanou Plzeňskou madonu

24. březen 2021

Výstava s názvem "Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh“ je instalována ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie. Jeden z exponátů vyzdvihl kurátor ZČG v Plzni Petr Jindra.

Madona ze Stříbrska

Pozoruhodná madona z 15. století pocházející z oblasti Stříbrska je unikátní tím, že dochovává typologický a ikonografický vzor madon krásného slohu. Řezba je velmi jemná, citlivá a kvalitní. Madona je vyřezaná z lipového dřeva, což byl nejrozšířenější druh dřeva pro gotické řezbářství.

Dochovány jsou na ní také zbytky polychromie. „Na první pohled vypadá řezba poměrně zasaženě, čas se na ní podepsal,“ popsal kurátor Západočeské galerie Petr Jindra. Madona byla v roce 2015 restaurována. Při renovaci se ukázal velmi citlivý řezbářský projev, který madonu charakterizuje.

Madona byla zařazena do jedné z nejvýznamnější sekce výstavy s názvem "Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh". „Madona do těchto souvislostí patří především způsobem, jakým drží dítě. Dítě se k věřícímu sklání a aktivně s ním komunikuje,“ dodal Petr Jindra. Západočeská galerie v Plzni nemá svou stálou expozici, a tak se madona běžně nachází v depozitáři.

autoři: Kateřina Dobrovolná , Iva Štěpánková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko