Západočeská univerzita v Plzni zachová stipendia

28. září 2022 10:43, aktualizováno

Stipendia vnímá Západočeská univerzita jako důležitou součást podpory studentů. Kromě příspěvku na bydlení nebo sociální podporu můžou získat odměnu i za dobrý prospěch. I v době všeobecného šetření a hledání úspor chce univerzita tyto výhody pro studenty zachovat.

Denně se chodí takto na začátku akademického roku ptát 15 až 20 studentů do Informačního a poradenského centra ZČU, jak je to se stipendii. „Většinou se přijdou zeptat, jestli má smysl žádost podat, jestli splňují podmínky a kolik bude průměrná měsíční částka,“ sdělila vedoucí Informačního a poradenského centra ZČU Pavla Hrabačková.

Jedním z častých dotazů studentů je, zda si mohou podat žádost o ubytovací stipendium přesto, že nebydlí na koleji. Odpověď je ano, mohou. Ubytovací stipendia se vyplácí v každém čtvrtletí. Sociální stipendium pobírá v současné době kolem 20 studentů z celkových 11 tisíc.

Zatímco sociální a ubytovací stipendia se hradí ze státního rozpočtu a univerzita je pouze administruje, stipendia za dobré studijní výsledky vyplácí každá fakulta ze svých zdrojů. Tato stipendia jsou hrazena ze stipendijního fondu jednotlivých fakult. „Zdrojem pro něj jsou především poplatky například za překročení standardní doby studia,“ uvedla univerzitní mluvčí Šárka Stará. Studenty na technických fakultách podporují také partnerské firmy, s nimiž fakulty spolupracují.

Zatím se prospěchová stipendia snižovat nebudou

Na Fakultě aplikovaných věd spíš chtějí držet opačný trend. Prospěchová stipendia zde v loňském roce zvýšila. V současné době může student s vynikajícím prospěchem získat až 3 tisíce korun. Takovouto podporu považuje vedení za nesmírně důležitou pro studenty, kteří se ve studiu angažují a snaží se dosahovat skvělých výsledků.

autoři: Martina Klímová , Iva Štěpánková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio