Ze sokolovských dolů Medard a Libík bude do tří let jezero

U Sokolova začalo napouštění zbytkové jámy po bývalých dolech Medard a Libík z řeky Ohře. Za zhruba tři roky tady vznikne jezero Medard, které bude mít bezmála 500 hektarů vodní plochy. Objemem vody předčí i přehradu Jesenice u Chebu. Napouštění ale má přesná pravidla a pravidla má i kvalita napouštěné vody. Více už Andrea Strohmaierová

Napouštění bude zpočátku pozvolné, protože se zároveň dokončují práce na zpevňování břehů. Až budou hotové, napouštění bude rychlejší. I tak ale bude množství vody, které do Medardu z Ohře poteče, závislé na stavu vody v Ohři.


Sokolovská uhelná, která je majitelem pozemků, chce do okolí budoucího jezera přivést jen takové aktivity, které jsou samofinancovatelné a nebudou závislé na dotování provozu. Firma zároveň nechce konkurovat jiným svým aktivitám. Například Medard by neměl být konkurencí jezera Michal, které u Sokolova vzniklo zatopením bývalého dolu a které je vyhledávaným přírodním koupalištěm. Medard by měl být zaměřen spíše na vodní sporty.

U Medardu se počítá například s dalším golfovým hřištěm. To by ale mělo by být více veřejné. Na severní straně jezera se také počítá s bytovou výstavbou. Sokolovská uhelná však nechce pozemky prodávat developerům, aby zabránila spekulacím a nerealizovaným projektům.