Železniční trať z Horažďovic přes Plzeň do Pňovan bude nově zajišťovat dopravce Arriva

16. květen 2023 12:56, aktualizováno

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu na provoz vlaků na lince P1 jih Horažďovice předměstí – Plzeň – Pňovany s novým dopravcem ARRIVA vlaky. Smlouva bude účinná 15 let od prosince 2023 do prosince 2038.

Plzeňský kraj pokračuje v zadávání smluv v železniční a autobusové dopravě v otevřených soutěžích, přičemž v tomto případě byl tento postup navíc vynucen dotačními podmínkami Operačního programu doprava, za jehož podpory byla pořízena vozidla na provoz této linky.

Na lince P1 jih je v současné době provozováno 9 moderních nízkopodlažních elektrických jednotek RegioPanter. Tyto jednotky nabízejí cestujícím vysokou kvalitu služeb, jako např. možnost připojení na wi-fi, zásuvky, pohodlná látková sedadla s područkami, akustický i vizuální informační systém či prostorné bezbariérové WC. Cestující s dětmi, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace spolu se seniory oceňují již od prosince 2018, od kdy jsou tyto jednotky v provozu, částečnou nízkopodlažnost vozidel. Nástup a výstup v zastávkách a stanicích je tak velmi komfortní i tam, kde ještě stanice a zastávky neprošly větší rekonstrukcí.

Zadání tohoto kontraktu formou otevřené soutěže bylo vynuceno podmínkami Operačního programu doprava. Kraj proto vyhlásil na provoz vlaků nabídkové řízení. „V nabídkovém řízení jsme obdrželi celkem tři nabídky, a to od dopravců ARRIVA vlaky, České dráhy a RegioJet. Při zajištění stejných požadavků pro všechny uchazeče nabídl dopravce ARRIVA vlaky za nejvýhodnější cenu pro Plzeňský kraj, a proto dnes s tímto dopravcem uzavíráme smlouvu na 15 let," uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Nový dopravce převezme 9 jednotek RegioPanter provozovaných na lince P1 od stávajícího dopravce České dráhy v souladu dotačními podmínkami Operačního programu doprava a bude je i nadále provozovat na této lince. S ohledem na požadavky na vybavení vozidel na železnici dovybaví nový dopravce do prosince 2026 tato vozidla mobilní částí ETCS, přičemž tento úkon je již zahrnut v nabídkové ceně. S ohledem na skutečnost, že na lince P1 jih budou nasazena stejná vozidla jako nyní a jízdní řád nedozná významných změn, běžný cestující změnu dopravce téměř nepozná. Ve vlacích i nadále bude platit přívětivý tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který umožňuje cestování téměř všemi spoji v Plzeňském kraji na jednu jízdenku.

autoři: Jakub Kabourek , iko | zdroje: Český rozhlas Plzeň , Plzeňský kraj
Spustit audio