Židovský hřbitov ve Štěnovicích na Plzeňsku se zařadil mezi české kulturní památky

1. říjen 2016

Pátou kulturní památkou se mohou pochlubit Štěnovice na jižním Plzeňsku. Na seznamu Ministerstva kultury ČR už je zámek, venkovský dům, klášter trinitářů s kostelem svatého Prokopa a taky bývalý panský dvůr. Před pár dny k nim přibyl židovský hřbitov. První žádost o jeho zapsání na seznam kulturních památek České republiky vznesli plzeňští památkáři už před dvaceti lety. Usilovala o něj taky obec, Federací židovských obcí a o úspěch se výrazně zasloužila štěnovická kronikářka Alena Vlčková.

Židovský hřbitov ve Štěnovicích byl založen 1. 8. 1795 a celkem je zde 164 náhrobků. Své příbuzné do Štěnovic jezdí hledat potomci z celého světa.

„Traduje se, že když Židé putovali z Egypta do své zaslíbené země, museli cestou pohřbívat své mrtvé tak, aby je neroztrhala divá zvěř. Zasypávali je tedy kamínky. Na místním hřbitově také najdeme na některých náhrobcích poskládané kamínky, jako připomínku té tradice. A kamínek vydrží déle než květina, „ říká Alena Vlčková, kronikářka Štěnovic.

Na každém náhrobku, bez ohledu na stáří i společenské postavení, je vyryto hebrejské motto - Nechť je jejich duše přijata do svazku živých. Jsou zde i různá zpodobnění židovských symbolů. Například ruce, které žehnají nebo hrozen představující hojnost.

V písmu na náhrobcích se většinou vypočítávají všechny dobré skutky pochovaného člověka. Kým za života byl a co zde zanechal. Všechny texty jsou přeložené do češtiny a zdokumentované.

Alena Vlčková společně s vedením obce a s Federací židovských obcí, po více než pěti letech čekání, dokázali dovést žádost, o zařazení hřbitova mezi kulturní památky, ke zdárnému konci.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio