Život s handicapem ukáže nové výukové DVD

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy „My jsme se snažili přiblížit den zrakově postiženého, což je leitmotiv celého informačního DVD,“ vysvětlila Linda Albrechtová z plzeňského Tyfloservisu

S čím se každý den handicapovaný člověk potýká a co musí zvládat, má ukázat nové výukové DVD, které připravují na Západočeské univerzitě v Plzni.

DVD je určené učitelům, výchovným poradcům, ale především školákům na základních a středních školách, aby snadněji dokázali pochopit a přijmout své handicapované spolužáky.

Život s jakýmkoliv postižením nebývá snadný. Většina lidí ale netuší, s čím se každý den handicapovaný člověk potýká a co musí zvládat. Ukázat to má nové výukové DVD, které připravují na Západočeské univerzitě v Plzni

„My jsme se snažili přiblížit den zrakově postiženého, což je leitmotiv celého informačního DVD. Kromě ranní přípravy čaje a snídaně, je tam i to, jak si člověk, který nevidí, vybere třeba léky nebo oblečení. Dále je tam vidět život s vodícím psem nebo jak člověk se zrakovým handicapem pracuje s počítačem, ať s hlasovým výstupem nebo se speciálním zvětšovacím programem anebo s mluvícími telefony. Jsou tam představeny i specializované pomůcky, které nevidomí a slabozrací využívají, například jsou tam pomůcky, které běžně nekoupíte. Hlavně je tam ukázáno to, že nevidomý člověk dělá běžné věci jako zdraví lidé, jen k tomu potřebuje nějakou kompenzaci, hlavně skrze pomůcky,“ vysvětlila Linda Albrechtová z plzeňského Tyfloservisu, která na přípravě vzdělávacího videa spolupracuje.

Lidé s handicapem potřebují pochopení a podporu

Kromě zrakového postižení má výukové DVD přiblížit zájemcům ještě další dvě postižení. „Je to sluchový handicap a duševní onemocnění. U sluchových vad bychom chtěli ukázat, že žít v tichu je někdy i dost psychicky náročné. Skryté handicapy duševní se často špatně odhalují. Děti, které toto postižení mají, jsou často v kolektivu vyčleněni. My bychom chtěli ukázat, že to neznamená, že ten člověk je zlý nebo hloupý, ale že potřebuje pomoc a podporu,“ řekla koordinátorka projektu Jana Krunclová.

Své zkušenosti ze studia na běžném gymnáziu doplnila znovu Linda Albrechtová, která se s postižením zraku narodila. „Musím říct, že na gymplu to bylo fajn. Vzali mě prostě takovou, jaká jsem, protože v té době jsem se mohla ještě samostatně pohybovat, stačil mi zvětšený černotisk a lupa. Také vyučující se přizpůsobili, někdo víc a jiným jsme to museli stále připomínat, ale ty čtyři roky byly skvělé. Nicméně si myslím, že kdyby tehdy takové výukové video bylo a vyučující by ho před tím, než jsem do té školy nastoupila, viděli, byla by práce se mnou pro ně určitě jednodušší.“

Cílem výukového videa je ukázat, že handicap není stigma a lidé s postižením jsou „normální“ jako každý jiný, jen potřebují trochu jiný prostor k tomu, aby zvládali obyčejné každodenní věci. Do vybraných základních a středních škol se DVD dostane letos v září.