Zklamání z Boha, jeho jednání a nečinnosti

Biblický text: Žalm 89; Host pořadu: Jiří Beneš

Ve sváteční velikonoční Křesťanské vlně uvažujeme nad biblickým textem, který odhaluje zvláštní zkušenost člověka: zklamání z Boha, jeho jednání a nečinnosti, či jeho jednání, které je v rozporu se vším, jak se dosud jevil.

Průvodcem 89. žalmem je biblista Jiří Beneš. Připravil Petr Vaďura.