Anglicismy

23. září 2010

Vliv angličtiny na podobu současné češtiny je snad nejpatrnějším rysem jejího novodobého vývoje a v poslední době často slýcháme kolem sebe stížnosti, že čeština už přestává být češtinou, že je anglicismy doslova zaplavena. Proto se budeme věnovat problematice anglicismů a pokusíme se nad pronikajícími výrazy zamyslet. Podíváme se přitom i na konkrétní jazykový materiál. Anglicismy tvoří natolik širokou tematiku, že se omezíme jen na malou sondu, ale ilustraci zcela postačí.

Je třeba si nejprve ujasnit, kde všude přejaté anglické výrazy češtině škodí. Je zřejmé, že hlasy, které hovoří o záplavě anglicismů, je považují za negativní jev. Stejně tak je zřejmé, že anglicismy jsou posuzovány za všudypřítomné. Neplatí však, že jakýkoli výraz přejatý z angličtiny češtině škodí. Ona "škodlivost" je otázkou stylu a stylizace. Např. řekne-li se kouč místo trenér, je takové vyjádření vhodné spíše do méně formálního projevu. V oficiálním spisovném textu by se slova kouč užít nemělo, protože vzhledem k domácímu slovu trenér není neutrální. Tady by skutečně šlo o jazykový nedostatek. Jsou však i výrazy, které češtině pomáhají překlenout nedostatek domácího výraziva, např. v technických oblastech. Vzpomeňme např. počítačové výrazy jako software nebo upgrade apod. V těchto případech anglicismy nekonkurují žádnému domácímu ekvivalentu. Velmi často jde též o otázku módnosti, např. ten, kdo chce být tzv. in, používá spíše slova kouč, meeting, tým apod. místo domácích slov trenér, schůzka nebo skupina.

Tím jsme naznačili princip škodlivosti. Zbývá se vrátit k zmíněnému pocitu, že čeština je anglicismy zaplavena. Nejnázornější bude, když si celou šíři komunikace zúžíme do určitého zmenšeného modelu, nejlépe takového, který se týká široké škály témat, je oficiální a veřejně dostupný. Takovým kritériím dobře vyhovují celostátně vydávané seriózní noviny. Je to celkem 42 listů, zahrnují zpravodajství z domova i ze světa, z ekonomiky, sportu, z regionů a obvykle také nějakou tematickou přílohu. Nepočítáme sem samozřejmě reklamu, inzeráty apod.

V průměrném vydání seriózních českých novin jich bylo pouhých deset. Některé jsou již zažité a známé, některé spíše příležitostné. Jsou to výrazy: artové snímky (= umělecké filmy), sci-fi jako název literárního a filmového žánru, dále výrazy farmář, call centrum (asistenční telefonní linka), outsourcing (ekonomický termín - firma najatá a určitou práci, subdodavatelství) , make-up, second hand, manažerský, star dance a služba push-to-talk (mobilní telefon umožňující fungovat také jako vysílačka). Dalo by se ještě dlouze hovořit o kontextech, kde a proč byly užity, ale omezme se jen na obecné shrnutí. Jen jeden z anglicismů pochází ze zpravodajství z domova a ze světa - farmář. Nejvíce jich najdeme v ekonomické příloze - call centrum, outsourcing, manažerský, second hand a služba push-to-talk. Ostatní (star dance a artové snímky) pocházejí z článků i kultuře.

. Rozhodně tedy nejde o záplavu. Ukazuje se však, že jsou tematické oblasti, kam anglicismy pronikají nejvíce, a to je především obchod a ekonomika, hojně jsou zastoupeny také v oblasti techniky a průmyslu, i když to nedokazuje právě naše sonda. Místo žehrání na záplavu anglicismů si tedy spíše všímejme, jak a do jakého typu komunikace tyto výrazy pronikají.

DOTAZY

Rád bych se zeptal, zdali jsou výrazy náběr a nábor synonyma. Zajímá mě, jestli mohu použít výraz náběr, mluvím-li o nabírání klientů, zaměstnanců, pacientů apod.
Ačkoli se jedná o slova etymologicky velice blízká, významově se různí. Slovo "náběr" znamená (podle Slovníku spisovného jazyka českého) 1. "nabrání (např. malty)", 2. "zřasení látky, záhyb na látce". Slovo "nábor" naopak slovník definuje jako "hromadné získávání někoho/něčeho pro něco". Řídce se toto slovo dle slovníku užívá také v obou významech slova "náběr" - taková užití slova "nábor" slovník nachází u Karla Matěje Čapka-Choda a Josefa Holečka, v dnešní češtině však tento význam registrujeme zcela minimálně. Jinak řečeno, pokud mluvíte o nabírání zaměstnanců, klientů atp., měl byste používat jedině slovo "nábor".

Vážení, nejsme si jisté, zda patří mezi samohlásky i tvrdé y. Je pak výčet samohlásek a, e, i, o, u, y?
Písmena i a y označují jedinou hlásku, která se vyslovuje stejně. Jen její označení písmeny se liší. Rozdíl v psaní i/y je dán mnohaletou tradicí. Ve výčtu samohlásek se však y obvykle neuvádí právě proto, že se výslovnostně neliší od i.

PŘÍSLOVÍ
Modrá krev Ze španělského sousloví téhož významu - sangre azul. Pochází asi z dob, kdy Arabové ovládli Pyrenejský poloostrov (tj. 8. stol.). Původní obyvatelé "vizigoti" byli považováni za vznešenější a přes jejich bílou plet byly vidět promodrávající žíly.
autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka