Anketa Senior roku vstoupila do 8. ročníku. Návrhy na ocenění lze zasílat do poloviny srpna

20. červen 2024

Na téma anketa Senior roku, postup prací v domově Matyáš v Nejdku a rozšíření podpory v rámci Nadačního fondu Karlovarského kraje hovořil v pořadu Co vás zajímá radní Robert Pisár.

Cílem ankety Senior roku je podpora aktivního stárnutí obyvatel Karlovarského kraje a posílení jejich postavení seniorů ve společnosti. Hejtmanství ji vyhlašuje každoročně a letos se jedná už o osmý ročník.  

Nominace jsou přijímány do 12. srpna a jsou určeny pro seniory, kteří jsou aktivní a ještě se věnují bohulibým činnostem. Elektronickou verzi anketního lístku najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje.

V nominaci se kromě informací o daném seniorovi uvádějí i informace o člověku, který návrh zaslal a důvod, proč danou osobu vybral. Všechny správně podané nominace zaslané v požadovaném termínu budou předloženy krajské radě, která z nich vybere vítěze.

Vítězové se mohou těšit na dárkové koše, poukázky a další ceny. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety s bohatým kulturním programem se uskuteční na podzim. Akce každoročně putuje po kraji, proto se pokaždé koná v jiném městě. Naposledy byla dějištěm slavnostního aktu Březová u Sokolova. O tom, na kterém místě to bude letos, ještě není rozhodnuto.

Krajský Nadační fond pomáhá, kde může

Už vloni v září schválilo krajské zastupitelstvo zakládací listinu a statut Nadačního fondu Karlovarského kraje a vložení peněžního vkladu ve výši 500 tisíc korun.

Nadační fond byl založen za účelem poskytování finanční a věcné pomoci fyzickým a právnickým osobám na území Karlovarského kraje k řešení konkrétních potřeb. Jsou jimi například tíživá sociální situace nebo poskytování sociálních a zdravotních potřeb, na které nedostačuje jiná dostupná pomoc.

Programem fondu je v první řadě podpora zabydlování. Na začátku června Rada Karlovarského kraje převedla 1,5 milionu korun na podporu ještě dalších oblastí – pro zdravotně postižení a na náhradní rodinnou péči. 

Spustit audio