Archeologové odkrývají tajemství nejstarší součásti kláštera v Plasích

10. červenec 2017

V bývalém cisterciáckém klášteře v Plasích na severním Plzeňsku začal archeologický průzkum staré prelatury. Ačkoliv tak nevypadá, je to nejstarší stavba v areálu kláštera. V padesátých letech byla přestavěná na dívčí internát a budoucnu v ní vznikne návštěvnické centrum a archeologická expozice.

Starý opatský dům je úzkou přístavbou přilepený k novému známějšímu. Uvnitř budovy z normalizačního období se skrývají gotické klenby nebo původní podlahy.

„Pro nás je to v uvozovkách netknuté místo. Zatím se tu objevují velmi zajímavé nálezy. Archeologové tu provádějí průzkum a nacházejí věci, o kterých jsme se dosud jen domnívali, například ze starých vyobrazení, že zde jsou," řekla hlavní průvodkyně kláštera Plasy Monika Tuková.

Průzkum se provádí proto, že se klášter chystá opravit sousední novou prelaturu a vybudovat v ní nový prohlídkový okruh věnovaný rodu Metternichů, kteří klášter v 19. století vlastnili. Vše se odvíjí od toho, zda se klášteru podaří získat evropskou dotaci, protože se jedná o projekt za 120 milionů korun.

„V podstatě vycházíme z dosavadních poznání a průzkumů pana architekta Chudárka, který vytipuje místo, kde by očekával nějaký nález, a my potom položíme archeologickou sondu. Zatím se tam vždy něco našlo,“ uvedla Marcela Waldmanová z Národního památkového ústavu v Plzni, která průzkum vede.

Přestavěný objekt prelatury skrývá fantastické nálezy

Stará prelatura zaujme na první pohled vnějším vzhledem, který má k historii, natož ke gotice hodně daleko. Vypadá totiž spíše jako vybydlený hospodářský objekt.

„Klášter byl založený v polovině 12. století a předpokládáme, že opatský dům není o moc mladší, možná z první poloviny 13. století. Zatím jsou všechny nálezy fantastické. Objevili jsme část dispozice včetně zdiva jednoho z křídel opatského domu, který původně sloužil jako hostinský dům, tak zvaná prelatura, pro návštěvy opata. Objevili jsme půdorysy tří místností s dveřními otvory," popsal architekt Zdeněk Chudárek z Národního památkového ústavu, který se plaskému klášteru věnuje už 30 let.

„V jedné místnosti jsou dokonce zachované fragmenty bankálových hlavic, tedy kamenných hlavic v oknech, které svým profilem odpovídají 13. století. V místnostech jsou dochované původní podlahy, které ovšem lze datovat až do 17. století," dodal Chudárek.

Budoucí podobu starého opatství určí až výsledky archeologického průzkumu. Můžou ovlivnit nejen prostorové uspořádání, ale například i vedení inženýrských sítí.

autor: kos
Spustit audio