Archeologové v Plasích našli pozůstatky pravěkého osídlení

23. duben 2021 19:30, aktualizováno

Nejvíce nálezů ze života opatů se objevilo v barokní záchodové jímce v areálu kláštera v Plasích na severním Plzeňsku. Našly se zde i pozůstatky života z pravěku. Vzácné nálezy se snaží odborníci zachránit.

Archeologický průzkum v klášteře Plasy

Archeologové v areálu kláštera v Plasích bádají už několik let kvůli rozsáhlé rekonstrukci opatské rezidence, která se aktuálně provádí za evropské peníze. Nálezy, které řeknou nejvíce o životě opatů, byly objeveny v záchodové jímce, která sloužila i jako skartační místo. Nacházejí se tam pečeti opatů, košťata, talíře, kosti, obojek psa nebo různá počítadla a dřevěná loutka.

„Vypovídá nám to o tom, jak zde život probíhal a co pro klášter bylo podstatné,“ vysvětluje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň.

Například psí obojek je opravdu unikátní, protože je vyroben z organického materiálu a takových artefaktů se dochová málo. „Víme, že psi podle obrazů a zobrazení tehdejších opatů měli obojky, ale že by se ten artefakt konkrétně dochoval a našel, to je výjimečné,“ doplňuje Marcela Waldmannová z Národního památkového ústavu, která na stavbě provádí archeologický dohled.

Z písemných pramenů se ví o tom, že v prostorech opata byl kulečník a deskové hry. Také v jímce se nalezla desková hra Mlýn ze středověku.

Keramika z mladší doby bronzové

Archeologický průzkum v klášteře Plasy

Na několika místech areálu plaského kláštera se podařilo odhalit i pozůstatky pravěkého osídlení. Ve dvou zahloubených objektech u sýpky se nacházelo velké množství keramiky. Zhruba 1500 střepů bylo datovaných do mladší doby bronzové. „Vypovídá to o dlouhodobém osídlení v okolí řeky Střely v mladší době bronzové,“ komentuje objev archeolog Václav Šístek.

Nálezy teď putují do laboratoře, po očištění se uloží do depozitářů. Některé zajímavé archeologické nálezy nebo jejich kopie by lidé mohli vidět po dokončení rekonstrukce opatské rezidence. Návštěvníci budou moci nahlédnout i do barokní jímky, která bude součástí opatské zahrady. Obnova opatské rezidence má skončit v roce 2023.

autoři: Martina Klímová , Iva Štěpánková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio