Blaničtí rytíři: Legendy o rytířích čekajících v hoře na svou chvíli sahají až k dávným Keltům a jsou rozšířeny po celé Evropě

2. květen 2024

Velký Blaník nedaleko Vlašimi je tajemnou horou. Podle pověsti v ní po staletí dřímá vojsko. Až bude náš národ v nejvyšší tísni, otevře se takzvaná Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí, pod velením svatého Václava vyrazí proti nepřátelům a všechny vyženou.

Pověst zpopularizoval Alois Jirásek. Ovšem není v evropském kontextu ojedinělá. Legendy o rytířích čekajících v hoře na svou chvíli sahají až k dávným Keltům a jsou rozšířeny po celé Evropě. Podobnou mají v Rakousku, Polsku, Anglii… Také název hory Blaník má keltský původ. Ostatně i na vrcholu Velkého Blaníku byly nalezeny pozůstatky hradiště z doby keltského osídlení.

Pouti k Blaníku se konaly už na přelomu 13. a 14. století. Zakázal je arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka coby pověrečné. O vojsku ukrytém v hoře kázal kolem roku 1470 místní vizionář Mikuláš z Vlásenice. Jeho vidění položilo základ pověsti, jak ji známe dnes.

V rámci lidové slovesnosti se dozvídáme o vozkovi, ovčáku, děvečce či kováři, kteří se různým způsobem dostali dovnitř hory a s vojskem se setkali. Všechny báchorky se shodují na tom, že den uvnitř je dlouhý jako rok na zemi.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio