Blížejov získal k zámku také kapli

20. květen 2010

Blížejov na Domažlicku získal bezúplatně zámeckou kapli svatého Jana Nepomuckého s pozemkem. Obci ji ve veřejném zájmu převedla domažlická pobočka Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni. Účetní hodnota nemovitostí přesahuje 1,5 milionu korun. Další informace uvádí Jana Rennerová z tiskového odboru Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Kaple má šestiúhelníkový tvar s jedním nadzemním podlažím. Čelní fasádu zdobí tři kamenné sochy umístěné v nikách a kamenný alianční znak nad vstupním portálem.

Kulturní památka v části Blížejova Chotiměři se nachází v bývalém zámeckém parku. Historický objekt sloužil jako zámecká kaple, nyní se tam pořádají poutní mše, koncerty a výstavy. Konají se tam také svatby, křtiny a pohřby.


Pozdně barokní zámek z druhé poloviny 18. století je majetkem obce Blížejov a slouží jako knihovna, prostor na besedy a hostinec.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio