Bývalý cisterciácký klášter v Plasích vydal další své tajemství

Objev udělal radost zejména restaurátorovi. Podobný nález se mu dodnes nepodařil
Objev udělal radost zejména restaurátorovi. Podobný nález se mu dodnes nepodařil

Při průzkumu nové prelatury, kterou čeká velká rekonstrukce, se našla pod bílou výmalbou původní barokní freska. Nikdo o ní neměl tušení a dokonce o ní není zmínka ani v dostupných archivních pramenech.

Vzácná freska pokrývá celý strop v místnosti velké 4x6 metrů. Jedná se o prostor bývalé pracovny opata nebo kancléře Metternicha. „Freska byla nalezena v rámci průzkumů na projekt obnovení opatské rezidence a podle provedených sond bude, až se odhalí, rozsáhlá,“ popsala zástupkyně kastelána Monika Tuková.

Nález fresky byl pro všechny velkým překvapením, řekla kurátorka kláštera Slávka Beránková: „Věděli jsme sice, že tu byla nějaká štuková zrcadla, která nechal kancléř Metternich záměrně osekat, ale to, že v jedné z reprezentativních místností bude nějaký výjev uprostřed stropu, to jsme netušili. Při objevení fresky byl restaurátor velmi rozradostněn, a řekl, že se mu podobná věc stala poprvé v životě, ačkoliv není úplně nejmladší. Tento objev sebou samozřejmě nese i diskusní témata, která budeme muset řešit. Je to velká památková výzva.“

Historická detektivka začíná

Podle Slávky Baránkové pochází freska z doby okolo roku 1700. Autorství zatím podle odhadů připisuje Janu Kryštofu Liškovi, který vytvořil dvě další fresky v bývalé opatské rezidenci v Plasích.

„Co se námětu týče, dá se předpokládat, že by to mohl být námět ze života svatého Benedikta, nebo ze života sv. Bernarda z Clairvauxu, ale stejně tak se mohl zdejší opat přihlásit k nějakému národnímu světci. Klidně to může být ze života sv. Jana Nepomuckého či sv. Václava. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v období baroka, nemůžeme vyloučit ani některé světské výjevy, například z antické mytologie. Takže to nakonec bude velké překvapení,“ vysvětlila Slávka Baránková

Barokní freska se bude postupně odkrývat zhruba po dobu následujících pěti let. Veřejnosti by měly být prostory zpřístupněny v roce 2023.

Na rekonstrukci nové prelatury, která začne letos, získal klášter 120 milionů korun.