Bývalý cisterciácký klášter v Plasích vydal další své tajemství

7. únor 2018

Při průzkumu nové prelatury, kterou čeká velká rekonstrukce, se našla pod bílou výmalbou původní barokní freska. Nikdo o ní neměl tušení a dokonce o ní není zmínka ani v dostupných archivních pramenech.

Vzácná freska pokrývá celý strop v místnosti velké 4x6 metrů. Jedná se o prostor bývalé pracovny opata nebo kancléře Metternicha. „Freska byla nalezena v rámci průzkumů na projekt obnovení opatské rezidence a podle provedených sond bude, až se odhalí, rozsáhlá,“ popsala zástupkyně kastelána Monika Tuková.

Nález fresky byl pro všechny velkým překvapením, řekla kurátorka kláštera Slávka Beránková: „Věděli jsme sice, že tu byla nějaká štuková zrcadla, která nechal kancléř Metternich záměrně osekat, ale to, že v jedné z reprezentativních místností bude nějaký výjev uprostřed stropu, to jsme netušili. Při objevení fresky byl restaurátor velmi rozradostněn, a řekl, že se mu podobná věc stala poprvé v životě, ačkoliv není úplně nejmladší. Tento objev sebou samozřejmě nese i diskusní témata, která budeme muset řešit. Je to velká památková výzva.“

Historická detektivka začíná

Podle Slávky Baránkové pochází freska z doby okolo roku 1700. Autorství zatím podle odhadů připisuje Janu Kryštofu Liškovi, který vytvořil dvě další fresky v bývalé opatské rezidenci v Plasích.

„Co se námětu týče, dá se předpokládat, že by to mohl být námět ze života svatého Benedikta, nebo ze života sv. Bernarda z Clairvauxu, ale stejně tak se mohl zdejší opat přihlásit k nějakému národnímu světci. Klidně to může být ze života sv. Jana Nepomuckého či sv. Václava. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v období baroka, nemůžeme vyloučit ani některé světské výjevy, například z antické mytologie. Takže to nakonec bude velké překvapení,“ vysvětlila Slávka Baránková

Barokní freska se bude postupně odkrývat zhruba po dobu následujících pěti let. Veřejnosti by měly být prostory zpřístupněny v roce 2023.

Na rekonstrukci nové prelatury, která začne letos, získal klášter 120 milionů korun.

autoři: kos , jik
Spustit audio