Dína a Šekem

24. únor 2008
Na křesťanské vlně Plzně

V Bibli je řada příběhů, s nimiž si čtenáři nevědí rady: žádné poučení z nich neplyne, o Hospodinu a vztahu člověka k němu se v nich nemluví. A přesto staří redaktoři, kteří text Starého zákona sestavovali, usoudili, že tyto texty mají být uchovány pro příští pokolení, neboť se skrze ně nějak zjevuje Hospodin. Jedním z takových textů je 34. kapitola knihy Genesis, tedy vyprávění o Jákobově dceři Díně a mladém Šekemovi. Smysl tohoto textu hledáme s biblistou Jiřím Benešem.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?