Dína a Šekem

24. únor 2008
Na křesťanské vlně Plzně

V Bibli je řada příběhů, s nimiž si čtenáři nevědí rady: žádné poučení z nich neplyne, o Hospodinu a vztahu člověka k němu se v nich nemluví. A přesto staří redaktoři, kteří text Starého zákona sestavovali, usoudili, že tyto texty mají být uchovány pro příští pokolení, neboť se skrze ně nějak zjevuje Hospodin. Jedním z takových textů je 34. kapitola knihy Genesis, tedy vyprávění o Jákobově dceři Díně a mladém Šekemovi. Smysl tohoto textu hledáme s biblistou Jiřím Benešem.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio