Do zlepšení kvality vody v nádrži Hracholusky se plánuje víc než miliardová investice

4. prosinec 2018 07:30

Hracholuská přehrada patří mezi oblíbená místa pro letní relaxaci. Jenže sinice a zelená voda tuhle krásu trošku kazí. Už v dohledné době by se kvalita vody mohla zlepšit.

Řešení, jak kvalitu vody výrazně zlepšit, představil Plzeňský kraj. Už před dvěma lety vznikla pracovní skupina, která se pravidelně setkává se zástupci obcí v okolí přehrady, s odborníky, s provozovateli vodárenských soustav a dalšími subjekty. První etapou bylo spuštění rozsáhlého monitoringu jakosti povrchových a odpadních vod v povodí Hracholusek. Od dubna 2017 až do konce března letošního roku se zkoumala data z více než 30 řek, říček a potoků, z 8 rybníků a 24 čistíren odpadních vod.

Ze získaných dat bylo možné vypozorovat významné zdroje fosforu nebo jeho sloučenin, které významně podporují vznik sinic a růst řas. Jednalo se o přítoky řeky Mže nebo přítoky samotné nádrže. Hodně fosforu je například v Hamerském potoce, v Horní Úhlavce nebo Sedlišťském potoce. Naopak Kosový nebo Úterský potok jsou schopné fosfor zadržovat.

Opatření, jak zlepšit vodu v přehradě, je několik a týkají se pochopitelně i obcí a měst v okolí řeky Mže. Někde bude nutné vybudovat kanalizaci a tu připojit na čistírnu odpadních vod, někde bude nutné modernizace čističek. V návrhu jsou také kořenové čistírny odpadních vod, mokřady nebo biologické nádrže. Změnit by se měl i režim na rybnících v povodí vodní nádrže Hracholusky, které jsou intenzivně využívány pro chov ryb a vodní drůbeže.

Celkem je navrženo 173 opatření v povodí za více než jednu miliardu korun, která potrvají pět až deset let.

Spustit audio