Hlavní vlakové nádraží v Plzni změnilo informační systém

Zatímco dosud údaj o odjezdu a příjezdu vlaků obsahuje číslo nástupiště a koleje – ode dneška lidé uvidí a uslyší jen číslo koleje.

Podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radky Pistoriusové půjde o zjednodušení, kterým se plzeňské nádraží přiblíží k informačním systémům běžným v ostatních evropských zemích: „Nově sice půjde cestující na nástupiště, ale vlak bude odjíždět z koleje. Například expres 551, který jezdí z Plzně do Prahy, odjížděl od 3. nástupiště a nově pojede od 5. koleje. Takže vlaky z Plzně budou jezdit z 1. až 12. koleje.“

Na nádraží v Plzni jsou koleje nově číslované od Šumavské ulice směrem k Železniční. První kolej je u bývalého nástupiště číslo jedna nejblíže Šumavské ulici a autobusovému terminálu, kolej 12 cestující najdou u bývalého šestého nástupiště, které je nejblíže Železniční ulici.

Změní se i označení západ a východ

Kromě toho jsou koleje pro podrobnější orientaci cestujících rozděleny na kratší části, tzv. sektory, označené na orientačních tabulkách ve směru od západu k východu písmeny velké abecedy A až I. U všech 12 kolejí jsou sektory stejného písmene ve stejné úrovni, a proto například u kolejí s kratšími nástupišti číslo 1 a 2 jsou vyznačeny jen sektory B až H. Označení sektorů, kde budou přistaveny vlaky, se postupně doplní i na elektronické informační panely a do hlášení staničního rozhlasu.

Pro označení dílčích částí kolejí se zde budou prozatím do konce platnosti letošního jízdního řádu používat zavedené pojmy západní část a východní část nebo zkratky Z a V. Důvodem je nutnost propojení s technologickými předpisy. Poloha vlaku na nástupišti určená rozmezím písmen sektorizace se tedy na informačních tabulích projeví až od 15. prosince, odkdy bude také zrušeno označení Z a V.

„Nebojte se a zeptejte se,“ radí SŽDC

Zaměstnanci SŽDC a České dráhy budou v prvních červencových dnech připraveni cestujícím na nádraží pomoci. „Chápeme, že pro cestující je to změna, neboť desítky let byli zvyklí chodit na nástupiště. Na nádraží budeme mít informátory a spolupracujeme s dopravci, kteří budou na změnu také upozorňovat. Prosíme cestující, aby se nebáli a zeptali se,“ dodala Radka Pistoriusová.

Změna informačního systému v Plzni je jednou z prvních v železniční síti v České republice.