Hospodin je Utěšitel svého lidu

6. květen 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš, 33. část; Biblický text: Izajáš 51,1-16; Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

51. kapitola úzce navazuje na předcházející texty. Hospodin zaslibuje obnovu Sijónu a povzbuzuje zajaté v Babylóně, neboť doba jejich zajetí skončila. V pořadu budeme také opět přemýšlet nad identitou Hospodinova služebníka.

Vykládá děkanka CMTF UP v Olomouci Ivana Gabriela Vlková.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio