Hospodin obviňuje svůj lid z nevěry

2. leden 2011
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 1 V prvním pořadu rozhlasového výkladu Izajáše budeme přemýšlet s děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivanou Gabrielou Vlkovou o první kapitole Izajáše, v níž Hospodin obviňuje svůj lid z nevěry.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio