Hospodin povzbuzuje s potěšuje svůj lid

1. leden 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 25. část Biblický text: Izajáš 43 Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková, děkanka CMTF UP v Olomouci

autor: Petr Vaďura
Spustit audio