Hospodin se zjevuje Šalomounovi

19. říjen 2014
Na křesťanské vlně Plzně

Biblický text: 1. kniha Královská 9,1-9; Host pořadu: vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze doc. Jiří Beneš

V páté části cyklu pořadů věnovaných králi Šalomounovi se zabýváme textem z 9. kapitoly První knihy Královské.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio