Hospodin slibuje Jeruzalému obnovu a spásu

7. říjen 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 43. část; Biblický text: Izajáš 62. kapitola; Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková, děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

V centru Hospodinovy pozornosti je v této kapitole Jeruzalém, kterému Hospodin slibuje obnovu a spásu.

Připravil Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio