Hospodin soudí nevěrný lid, ale opět nabízí východisko

Izajáš 17. díl Biblický text: Izajáš 30. a 31. kapitola Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková Hospodin soudí lid, který se obrací o pomoc k Egyptu, ale na jeho pomoc se nespoléhá. Přesto opět nabízí východisko.