Hospodin utěšuje svůj lid a zahanbuje modly

4. prosinec 2011
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 23. díl Biblický text: Izajáš 41. kapitola Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

V další části rozhlasového výkladu Izajáše uslyšíme rozhovor týkající se 41. kapitoly. Hospodin zde okřikuje ostrovy a utěšuje svůj lid. Nazývá jej služebníkem. V poslední části vybízí modly a cizí bohy, aby se prokázali jako bohové – ať něco řeknou, co se pak skutečně stane. Průvodcem je děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Gabriela Vlková.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio