Hospodin utěšuje svůj lid a zahanbuje modly

4. prosinec 2011
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 23. díl Biblický text: Izajáš 41. kapitola Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

V další části rozhlasového výkladu Izajáše uslyšíme rozhovor týkající se 41. kapitoly. Hospodin zde okřikuje ostrovy a utěšuje svůj lid. Nazývá jej služebníkem. V poslední části vybízí modly a cizí bohy, aby se prokázali jako bohové – ať něco řeknou, co se pak skutečně stane. Průvodcem je děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Gabriela Vlková.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...