Hospodin vysvobodí svůj lid prostřednictvím krále Kýra

5. únor 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 27. část Biblický text: Izajáš 45. kapitola Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

Hostem další části rozhlasového výkladu knihy Izajáš je děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci Ivana Gabriela Vlková. V textu se objevuje opět postava Hospodinova Pomazaného, který je zde identifikován s perským králem Kýrem. Jeho prostřednictvím Hospodin vysvobodí svůj lid, neboť Hospodin je svrchovaný nad celým světem.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová