Jákobův zápas s Neznámým u Jaboku

6. duben 2008
Na křesťanské vlně Plzně

V Bibli je řada textů, které čtenáři mají sice rádi, ale nevědí si s nimi příliš rady. Jedním z nich je vyprávění o Jákobově zápasu s Neznámým z První knihy Mojžíšovy 32, 23-33. Kdo je oním Neznámým, který praotce Jákoba napadl? Proč se to stalo? A jak jej mohl Jákob porazit? Co to bylo za podivuhodné poranění, jehož následky cítil Jákob až do konce života?

O těchto zajímavých otázkách si Petr Vaďura povídá s děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze doc. Martinem Prudkým.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio