Jaroslav Šimsa - hrdina odboje proti totalitní moci

13. květen 2007
Na křesťanské vlně Plzně

V uplynulém týdnu jsme si připomněli 62. výročí konce 2. světové války. Nacistický režim postavil před křesťany jednu základní otázku, která zůstává i po 70 letech aktuální: Do jaké míry se má věřící člověk angažovat v odporu proti zločinným praktikám totalitní zvůle?

Historie nás poučuje, že v samotném Německu křesťané Hitlera a jeho režim ve 30. letech naprosto spontánně podporovali. Našlo se však také dost takových, kteří záhy odhalili ďábelskou, protilidskou a zlou podstatu nacismu a postavili se proti němu i za cenu oběti vlastního života. Také u nás se po začátku nacistické okupace zapojili mnozí křesťané do odporu proti totalitní moci. Jedním z hrdinů odboje, který se bohužel nedožil pádu diktatury, byl Jaroslav Šimsa, sekretář akademické YMCA u nás. A právě Jaroslavu Šimsovi je věnována Křesťanská vlna z Plzně. Vypráví o něm jeho syn Jan se svou manželkou Milenou Šimsovou.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio