Je ježibaba příbuzná s jezinkou ?

24. září 2010

V Plzni se v současné době koná výstava čarodějnic a ježibab. Slovo čarodějnice je průhledné, označuje ženu, která působí čarovné děje. Ale co ježibaba? Známe ji jako zlou, šerednou čarodějnici z pohádek, ale proč se jmenuje zrovna ježibaba?

Čarodějnice i přes své tajemství a magický podtext má v jazyce opravdu zřejmý původ, ale domnívám se, že už si dnes neuvědomujeme, že slovo je opravdu odvozeno od slova čára. Původně byl čarodějník ten, kdo udělal na zemi zatočenou čáru, vstoupil do kruhu a vzýval démony. Takže čarování opravdu původně znamenalo dělání čar.Ale pojďme zpět k ježibabě.

V dnešní češtině je první část slova neprůhledná a stejně bylo slovo nejasné už pro naše předky, proto jej upravovali tak, aby dávalo smysl. Např. Božena Němcová v polovině 19. století připomíná, že ježibabě se říká jedubaba. Tato forma slova je motivována slovem jed, jedubaba je pak označením baby škodící jedem podle rozšířené pověry, že ježibaba tráví lidi a moří dobytek.

Půjdeme - li dál do minulosti, spojení ježibaby s jedem se vytrácí a ježibaba je především zlá osoba. Zlo se označovalo ve staročeštině slovem jezě. Jde o slovo praslovanského původu, kořen *-jed- nebo jeho odvozeniny označuje dodnes v jednotlivých slovanských jazycích nepříjemnou skutečnost - zlo, hněv, hrůzu nebo nemoc. Jezě je slovo příbuzné např. i s ruským jaga. Babu- jagu známe určitě všichni z Mrazíka. Staročeské jezě i ruské jaga označovalo zlo nebo zlou bytost, druhá část slova - baba zpřesňovala, že jde o zlo zosobněné starou ženu.

Jezinku známe asi většinou z pohádky O Smolíčkovi a i tam byly jezinky zlé. Takže víme, že ježibaba je příbuzná - alespoň v jazyce - s jezinkou a spojuje je motiv zla. Jezinky staročesky nazývané i jezěnky označovaly zlé lesní žínky, o nichž již od antiky věřilo, že unášejí děti. Existuje ještě hororově zabarvenější výklad, lidé věřily, že jezinky lákají mladé jinochy a vysávají z nich krev. V české pohádce jsou velmi zlé jezinky např v pohádkách K. J. Erbena.

A proč má slovo ježibaba na začátku slova skupinu ježi? Souvisí to právě s neprůhledností této skupiny. Lidé začátku slova nerozuměli, a proto si je upravili do podoby, která byla zdánlivě jasná - přiklonili si slovo k hláskově podobnému slovesu zježiti se. Dokonce v Postile kázání husitského kazatele Jana Rokycany čteme, ".že jako ježěnka o to hněvala se a zježila ...". Podoba ježenka dokládá, že pravděpodobně díky tomuto posunu vzniklo pojmenování ježibaba - vlastně jezie- zlá baba.

A proč má slovo ježibaba na začátku slova skupinu ježi? Souvisí to právě s neprůhledností této skupiny. Lidé začátku slova nerozuměli, a proto si je upravili do podoby, která byla zdánlivě jasná - přiklonili si slovo k hláskově podobnému slovesu zježiti se. Dokonce v Postile kázání husitského kazatele Jana Rokycany čteme, ".že jako ježěnka o to hněvala se a zježila ...". Podoba ježenka dokládá, že pravděpodobně díky tomuto posunu vzniklo pojmenování ježibaba - vlastně jezie- zlá baba.
autor: Helena Chýlová
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, šéfredaktor a moderátor Rádia Junior

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.