Ježíš byl vzkříšen

Biblický text: Markovo evangelium 16,1-20; Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel BJB v Praze Na Topolce

Markovo evangelium je u konce. Ježíš je mrtev, ale když chtějí ženy v neděli ráno pomazat vonnými oleji jeho tělo, nenaleznou je. Anděl jim oznámí, že je vzkříšen. V dodatku evangelia pak ještě zaznívá poslání určené čtenářům.