Ježíšův postoj k židovským tradicím

1. září 2013

Biblický text: Markovo evangelium 7,1-23; Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů

V 17. části výkladu Markova evangelia se zabýváme Ježíšovým postojem k židovským tradicím, zkoumáme jeho reinterpretaci starozákonních přikázání o čistém a nečistém. Pokusíme se také odhalit pokrytectví vypočítavého náboženství.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio