Jsou pojmenování e-mail nebo e-banking spisovná?

17. září 2004

Většina z nás slovo e-mail běžně užívá. Označujeme jím elektronickou poštu, tedy jednak psaní a přenášení poštovních zpráv pomocí počítačové sítě, jednak jako e-mail pojmenováváme i odeslanou nebo přijatou zprávu. Jde o slovo velmi frekventované, ale mohli bychom pochybovat o správné výslovnosti. Slovo e-mail je přejaté z angličtiny a ponechává si svou původní výslovnostní podobu. Takže nevyslovujeme [emajl] nebo [emajlovat], ale pouze [ímejl] a [ímejlovat].

Při zápisu slova často k chybám nedochází. Jako slovo přejaté si e-mail ponechává kromě původní výslovnosti i původní pravopis se spojovníkem, jinak řečeno s krátkou pomlčkou bez mezer. Jedná se spíše o chybu písařskou než pravopisnou. Pokud bychom napsali slovo e-mail bez spojovníku, z našeho pohledu možná počeštěle, tak bychom psali o [emajlu] - o ochranném nátěru.

Jinou otázkou je chápání místa slova e-mail v naší slovní zásobě. Slovo e-mail je spisovné, s jeho užíváním nemusíme váhat, stalo se běžnou součástí českého jazyka, přestože jej zatím nenajdeme ve slovníku spisovné češtiny. Dnes už nepochybujeme o spisovnosti takových vyjádření jako C-vitamin či Rh-faktor, která mají stejnou strukturu jako e-mail. E-mail slouží jako jednoslovné pojmenování především v oblasti nové komunikační technologie a výhodou je právě jeho jednoslovnost, je prostředkem jazykové ekonomie. Synonymem je pojmenování dvouslovné - elektronická pošta nebo elektronická zpráva.

A jak je tomu s podobnými nebo odvozenými slovy. Jsou také spisovná? Vlivem angličtiny se nově a velmi rychle šíří i další slova s první částí e-psanou se spojovníkem: např. e-adresa, e-podpis, e-obchod vedle nezkrácených podob elektronická adresa, elektronický podpis, elektronický obchod. Tento zkrácený způsob tvoření slov není v češtině příliš obvyklý. Můžeme ale očekávat, že e-adresa, e-podpis, popř. další slova se jako zkrácené varianty dvouslovných pojmenování pro svou úspornost vžijí, a to přinejmenším v určitých sférách komunikace, např. v obchodním, bankovním či administrativním styku. Pokud jde o výslovnost, úzus zatím není zcela ustálen: slýcháme střídavě [é adresa, é podpis, í benking] apod. Tato slova se postupně do české slovní zásoby určitě jako spisovná začlení.

Jiné je to zatím u slov odvozených, např. u slovesa mailovat, které není spisovné. Je tvořeno pravidelně příponou -ova, se kterou se setkáváme u sloves přejatých z cizích jazyků - připomeňme si slovesa jako telefonovat nebo fotografovat, která jsou spisovná a zcela běžná. Sloveso mailovat považujeme zatím spíše za výraz profesní, byť velmi rozšířený; stejný význam i zařazení mezi profesionalismy má i sloveso emailovat. Jako stylově zcela neutrální synonymní výraz ke slovesům mailovat nebo emailovat můžeme doporučit vyjádření poslat elektronickou poštou / poslat e-mailem.
autor: Helena Chýlová
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.