Kaple Panny Marie Einsiedelnské v Ostrově je jedinečnou památkou

10. září 2010

Před třemi sty lety - 8. září - byla vysvěcena kaple Panny Marie Einsiedelnské v Ostrově na Karlovarsku. Výrazná dominanta ostrovského Posvátného okrsku stojí na vršku u bývalého piaristického kláštera a neustále přitahuje pozornost turistů, kteří si opakovaně chtějí vychutnat její obnovenou podobu po rekonstrukci. Jak zjistila Růžena Valková, tato památka je, a to nejen v Karlovarském kraji, opravdovým unikátem.

Kapli Panny Marie Einsiedelnské v Ostrově nechala postavit markraběnka bádenská Františka Sybila Augusta jako dík za uzdravení svého nejstaršího syna. Na svahu v blízkosti piaristického kláštera vyrostla kaple, která je věrnou kopií kaple ve švýcarském poutním místě Einsiedeln. Byla to právě einsiedelnská Panna Maria, k níž konala markraběnka pouti a která vyslyšela její prosby. Od opata benediktýnského kláštera v Einsiedeln dostala plány kaple a také kopii sochy oné milostné madony, která dnes zaujímá místo na oltáři ostrovské kaple ve věnci zlatých oblaků a blesků. Tvář a ruce Panny Marie s dítětem jsou černé. Žádný div, že tuto jedinečnou sochu i kapli provázejí mnohé pověsti.

Stavba vznikala velice rychle, podle ústního podání byla postavena za 74 dní mezi 1709 a 1710
a vysvěcena právě před 300 lety 8. září.


V ostrovském klášterním kostele si navíc můžete prohlédnout nově nainstalovanou dokumentární výstavu, která mapuje historii této unikátní památky.

autor: Růžena Valková
Spustit audio