Karlovarské muzeum získalo do svých sbírek unikátní exponát

26. listopad 2010

Muzeum Karlovy Vary získalo do sbírky jeden díl faksimile unikátní Václavovy bible, jejíž kompletní osmisvazkový originál je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni. Věrné napodobení originálu v hodnotě přibližně několika desítek tisíc korun umístí muzeum do badatelské knihovny, kde bude přístupné odborníkům. V hlavní lázeňské sezoně muzeum dílo vždy na čas vystaví v hlavní expozici na Nové louce. Zdeněk Trnka hovořil o novém exponátu s ředitelkou muzea Lenkou Zubačovou.

Faksimile Václavovy bible, konkrétně třetí část z rozsáhlého souboru, věnovalo muzeu umělecké nakladatelství Adeva ze Štýrského Hradce. A to jako projev díků za přípravu výstavy 3000 let knižního umění, která se konala v muzeu v Karlových Varech. Příprava vydání tohoto dílu bible trvala více než dva roky. Kniha váží přes tři kilogramy a má rozměry zhruba 58 krát 46 centimetrů. Její stránky jsou plné kreseb a použito bylo i zlato.

Originál bible byl napsán v letech 1390 až 1400 na žádost českého krále Václava IV. První velký německý rukopis bible obsahuje 646 miniatur a bohaté symbolické marginálie. Kniha je plná alegorických postav, ať už je to třeba divý muž nebo ledňáček. Mezi hlavními protagonisty je dívka oblečená do krátké košile připomínající oděv, jejíž atributy- vědro a houba na mytí- ji identifikují jako služku pomáhající při koupeli. Společnost jí dělá mužská postava, pravděpodobně sám král Václav, který se často objevuje mezi písmeny W a E.

Vydání všech dílů faksimile Václavovy bible trvalo skoro 20 let. Jedno z unikátních středověkých literárních děl tak lze podrobně studovat, což u originálů není možné.

autor: zdt
Spustit audio