Královský hrad Velešín stával na ostrohu obtékaném řekou Malší. K jeho zřícenině vede nový most

6. leden 2024

Zříceninu tohoto kdysi velkého a důležitého hradu najdete na jihu Čech na pravém břehu řeky Malše. Hrad byl dlouho zapomenutým místem, v posledních letech se k němu ani nedalo dojít. Dřevěný most, který k němu vedl, byl v tak špatném stavu, že musel být odstraněn. Zříceninu od původního vlastníka koupila obec Svatý Ján nad Malší a společně se sdružením Hrady na Malši a městem Velešín hrad postupně odkrývá zrakům návštěvníků.

„Jako první uvidíte prostor bývalého předhradí, kde byly různé stavby potřebné pro provoz hradu, například kovárna, sýpka a maštale. Potom uvidíte první příkop, kde je dnes vybudovaný zcela nový most, přes který můžete dojít až do samotného jádra hradu,“ říká předseda sdružení Hrady na Malši Radek Kocanda

Velešín byl jedním z prvních královských kamenných hradů. „To, že tady dnes není, je důkazem toho, že nic netrvá věčně. Hrad byl postupně rozšiřován a začaly se projevovat určité statické poruchy, které ve finále vedly k tomu, že se hrad rozpadl,“ popisuje Radek Kocanda. Hrad stával na úzké ostrožně obtékané řekou Malší. Dnes jsou z něj už jen ruiny. Vidět je hradní jádro se zbytkem velké věže a obvodové hradby.

Strategická poloha Velešína a jeho rozvržení připomíná hrad Zvíkov, který také obtéká přehrada. Zatímco kolem Zvíkova je to Orlická přehrada, velešínský hrad ční nad římovskou nádrží.

Celý ostroh velešínského hradu obtéká řeka Malše, dnes římovská přehrada. Kdysi zde bylo skalnaté údolí

Hrad pravděpodobně založil král Václav II. Podle údajů Národního památkového ústavu pochází první nepřímý doklad o jeho existenci z roku 1266. Čéč z Velešína jej tehdy dostal výměnou za majetky, na kterých bylo později založeno královské město Budějovice a hrad Hluboká.

Posléze přešel Velešín do rukou pánů z Michalovic, kteří jej v roce 1387 prodali Rožmberkům. Rozšiřování a údržba hradu byla ale pro Rožmberky natolik nákladná, že ho opustili a v roce 1541 se hrad uvádí již jako pustý.

Hrad Velešín a jeho pravděpodobná podoba. Z někdejší slávy královského hradu zbyly jen ruiny

Sdružení Hrady na Malši se stará celkem o pět památek: hrady Pořešín, Sokolčí, Louzek, Velešín a tvrz Tichá, které bývaly spojné s takzvanou Zemskou cestou, po které se dopravovalo zboží od Dunaje přes hranice až na jih Čech a po Malši a Vltavě pak dál do vnitrozemí. A Velešínský hrad býval jedním ze strážních bodů této stezky.

Že se toho v principu historie příliš nezměnilo, dokládá třeba i to, že nedaleko odtud vedla později koněspřežná dráha z Českých Budějovic do Lince a dnes se tu staví dálnice do Rakouska.

Spustit audio