Křížová cesta u Starého Hrozňatova by se měla stát součástí projektu Park Egrensis

14. červen 2007

Velkou křížovou cestu vedoucí v okolí areálu poutního místa Mario Loreto ve Starém Hrozňatově chce opravit chebská radnice. Akce by měla být součástí rozsáhlého projektu Park Egrensis, který Cheb chystá společně se sousedním německým městem Waldsassen. Podle vedení města má Park Egrensis velkou šanci na získání dotací, protože jednotlivé projekty jsou zrcadlové a zahrnují jak českou, tak i německou část hranice. Výsledkem by měla být obnova celého území od jižní části Chebu až po Waldsassen a návrat krajiny do její někdejší sakrální podoby.

Křížová cesta vede údolím potoka až k úpatí Loretánské hory. Původně měla 29 zastavení, což je v Česku neobvyklé. Stejný počet zastávek má jen křížová cesta v Římově na jihu Čech. Jednotlivé objekty stály v takových rozestupech, jaké mají pamětní kameny v Jeruzalémě.

Na německé straně je obdobná stezka, růžencová cesta, která vede od baziliky. Místostarosta Chebu Michal Pospíšil konstatoval, že to nabízí možnost utváření turistického produktu zaměřeného právě na tyto církevní cesty.

Právě možnost zvýšit turistickou atraktivnost místa je kromě samotné opravy zanedbané památky jedním z cílů, který chce Cheb dosáhnout. Nedaleko totiž povede páteřní cyklostezka, ze které by ke křížové cestě mohla vést odbočka.

Logo
autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio