Ladislav Pešek spolupracoval s plzeňskými ochotníky. Ti dodnes na osobnost českého filmu a divadla s láskou vzpomínají

23. duben 2024 14:20

Herce Ladislava Peška si určitě vybavíte v některé z jeho filmových rolí. Příkladem může být ztvárnění postavy chudého muzikanta v pohádce Obušku, z pytle ven! Vedle filmování se Ladislav Pešek věnoval i divadlu. A dokonce se na jednom jevišti setkával s plzeňskými ochotníky.

Historie dnešního zapsaného spolku Divadlo Propadlo Plzeň sahá až do roku 1910. Tehdy nesl spolek název Jednota divadelních ochotníků v Doudlevcích. První změna názvu proběhla v roce 1936, kdy se začalo užívat pojmenování Dělnické divadlo v Doudlevcích. V roce 1960 se stal jeho zřizovatelem ZK ROH ŠKODA Plzeň a došlo opět ke změně názvu, tentokrát na Divadelní soubor 2 (D2). S příchodem Štěpána Maroviče a jeho uměleckým vedením zaznamenává soubor velmi úspěšná léta, zejména roky 1975 – 1990. Užíván je název Divadlo Propadlo Doudlevce. Poslední změna názvu přišla v roce 1996, a to už na Divadlo Propadlo Plzeň.

Zajímavým mezníkem byl rok 1982, kdy tehdejší principál Štěpán Marovič vybral Jiráskovou Lucernu. Roli starého vodníka nabídl známému herci Ladislavu Peškovi, a ten ji přijal. „Hrál s námi několik představení a pro nás  bylo nesmírně poučné spolupracovat s národním umělcem,“ vzpomíná na dřívější dobu jeden ze členů spolku Jiří Pelc.

Spolupráce mezi plzeňskými ochotníky a Ladislavem Peškem trvala několik let. Kromě Lucerny nazkoušeli poté ještě Maryšu bratří Mrštíků. Snacha Štěpána Maroviče, Dagmar Marovičová je v současné době předsedkyní spolku. Na Ladislava Peška má jen krásné vzpomínky. „Když se převlékal třeba za toho vodníka, začínal normálně z civilu. V momentě, kdy začal brát kostým, úplně změnil mimiku. Na jeviště odcházel už starý, sešlý vodník, mrzoutský. Nesmělo se na něj mluvit, už byl v roli. A to byla škola veliká pro nás,“ říká Marovičová.

Spolupráce s Ladislavem Peškem byla poté přerušena z důvodu jeho vysokého věku a zdravotním potížím. Herec zemřel v roce 1986 ve věku 79 let. „Můj tchán za ním jezdil v podstatě přes rok do nemocnice a skončilo to potom už jeho koncem,“ uzavírá Dagmar Marovičová.

V současné době se Divadlo Propadlo Plzeň zaměřuje na činoherní hry. Převážně komedie. Na svém repertoáru nevynechává ani pohádky pro děti.

autor: Anděla Blažková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio