Myslivce trápí přemnožení jeleni, působí desetitisícové škody

28. listopad 2023 21:55

Ve velkém na lesních porostech v obecních lesích v Nečtinech na severním Plzeňsku škodí každoročně jelen sika. Odolný druh původem z Japonska se českému prostředí přizpůsobil natolik, že se přemnožil.

Pokud se vydáte na severní Plzeňsko, v lesích i na polích můžete vidět mnohačetná stáda jelena siky. Tento nepůvodní druh se dostal do Evropy před víc než sto lety z Japonska. Nejprve byl jen v oborách, za druhé světové války z nich ale utekl do volné přírody. Je odolný, a tak se na některých místech přemnožil a nyní působí znatelné škody.

Právě severní Plzeňsko je domovem jedné z největších populací v České republice. Pro život potřebuje klid a také kryt, proto vyhledává houštiny. Členové mysliveckého sdružení Liška z Plachtína u Nečtin siky přikrmují. Snaží se tak zvířata odlákat, aby nepoškozovala hlavně mladé stromky, u nichž okusují horní výhony a loupají kůru. Dle starosty Nečtin Jiřího Křemeňáka je ale i tak problém hmatatelný. „Obec vlastní asi 400 hektarů lesa. Snažíme se toho co nejvíce oplotit. Co není namazáno proti okusu nebo oploceno, většinou bývá poškozeno. Náklady na obnovu oplocení i porostu a dosadbu nás stojí desetitisíce ročně.“

Za přemnožený druh považují jelena siku i Lesy České republiky. Nejvíce kusů najdeme v západních Čechách a dále na Bouzovsku u Moravské Třebové. Dle mluvčí Lesů ČR Evy Joklové sika ročně působí škody za více než 9 milionů korun. Problému se Lesy ČR snaží čelit zvyšováním úživnosti honiteb. „Vysazujeme třeba plodonosné jírovce, buky, duby či jabloně a také okusové dřeviny jako habr nebo babyku.“ Myslivecké spolky na severním Plzeňsku mají kvůli přemnožení siky navýšený plán odstřelu.

autoři: Anna Matuštíková , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio