Na nových základech

Izajáš 38. část; Biblický text: Izajáš 56. a 57. kapitola; Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

Věrní Hospodinovi vyznavači v Jeruzalémě jsou povzbuzováni, zatímco nad těmi, kdo Hospodina vážně neberou, je vysloveno "Běda!" Modláři dopadnou špatně, svévolníci nebudou mít pokoj.

Text prorocké knihy Izajáš vykládá děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci Ivana Gabriela Vlková.