Nechte nám železnici! Volají obyvatele Mladotic a Kralovic

25. duben 2019 08:00

Původně půlroční výluka na trati z Kralovic do Mladotic na Plzeňsku se protáhla na 22 let. Koleje mezitím zarostly a jsou z části rozkradené. Ministerstvo dopravy ji chce proto zrušit i papírově. To se ale nelíbí některým místním obyvatelům.

Loni ministerstvo dopravy zahájilo správní řízení o zrušení trati, a to na návrh Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Správa železniční dopravní cesty před návrhem na zrušení trati vyčerpala všechny legální kroky pro její záchranu. Po neúspěšných veřejných soutěžích byla v souladu s usnesením vlády předložena nabídka na bezúplatný převod městu Kralovice, obci Mladotice, Plzeňskému kraji a Ministerstvu obrany. Nikdo ze jmenovaných neprojevil zájem,“ řekla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Bývalý mladotický starosta Zdeněk Slach, který proti rušení trati bojuje 16 let, vysvětlil, proč tehdy obec trať nepřevzala: „My bychom museli hradit opravy, což bylo pro obec samozřejmě nepřijatelné.“

A na tom se nic nemění ani dnes. Podle nového starosty Jiřího Záhrobského si obec financování tratě nemůže dovolit, protože je příliš malá. Navíc se jim nelíbí, že stát tento problém přenáší na správu obce. Závěr je tak stejný jako před mnoha lety. Mladotice trať opravit nemůžou, ale rušit ji nechtějí.

Zastánci zachování trati se nevzdávají

Do konce dubna můžou zastánci trati doručit ministerstvu dopravy důkazy a argumenty. Argumenty pro zachování trati pošle s kolegy také Alexander Strach ze spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice, který sdružuje lidi, jež nechtějí, aby trať zmizela ze železniční mapy.

„Jedná se v první řadě o spojení Plzně a Rakovníka, a samozřejmě s tím přesahem dál. Za prvé je ta železnice dědictvím po předcích. Druhým argumentem je, že snesení tratě s odstraněním i možných ekologických zásahů, by mohlo vyjít na daleko více peněz, než její zprovoznění. A trať má samozřejmě i turistický potenciál. Máme tu Mariánskou Týnici, výhledově počítáme se zastávkou v jejím bezprostředním okolí,“ popsal Alexandr Strach.

Proti rušení trati je i náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. „Zásadně nesouhlasím s rušením této části trati, protože do budoucna to může být velmi zajímavou spojnicí. Bylo by samozřejmě ideální najít pro to finanční prostředky, například v novém plánovacím období EU. Pokud by došlo k obnově trati, tak kraj už deklaroval, že by tam základní dopravu objednal,“ uvedl Pavel Čížek.

Pomoci má memorandum

Zachování lokální dráhy požadují dotčené obce na Rakovnicku i Plzeňsku. „Rada města Kralovice schválila podpis memoranda o společném zájmu obyvatel severního Plzeňska a Rakovnicka na zachování a revitalizaci dráhy Rakovník- Mladotice,“ potvrdil starosta Kralovic Karel Popel.

Memorandum chtějí zastánci trati odeslat Plzeňskému a Středočeskému kraji a hlavně ministerstvu dopravy.

autoři: Lukáš Milota , jik | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio