Není nač si stěžovat

26. duben 2002

V měsících březnu a dubnu probíhají krajská kola amatérských divadelních přehlídek, do kterých patří i soutěž v uměleckém přednesu Wolkrův Prostějov, loutkářské přehlídky, soutěže dětských divadel a divadel pro děti, monologů, dialogů a divadla jednoho herce. V Listech Ason-klubu, informačním bulletinu pro mladé a nezavedené autory západních Čech nacházíme v každém čísle informace o dalších literárních soutěžích.Ukazuje se, že obava, že se zánikem kulturních a metodických středisek po převratu zanikne amatérská činnost, byla zbytečná, o amatéry je dnes postaráno lépe než kdy dřív. Plzeňský kulturní přehled obsahuje ve všech oddílech produkce, které nejsou připravovány profesionály, některé z nich jsou k oficiální kultuře alternativní, mnohé polemické. Snad tedy nabude od věci stručná úvaha o podstatě amatérismu , domnívá se v úvodu svého komentáře Alena Zemančíková.

Amatérská činnost je to nejlepší, co může člověk v životě dělat. Není vázán vůbec ničím kromě sebe sama a vztahu k ostatním spoluamatérům a dílu, jež s nimi sdílí. Může mu být úplně jedno, co si o jeho díle kdo myslí, protože je nedělá kvůli výsledku, ale kvůli dílu samému. Nastudovat ve volných chvílích třeba divadelní inscenaci je samo o sobě veliká věc, bez ohledu na její výslednou uměleckou zdařilost. Od dobrých amatérů v umění - ať už výtvarném, dramatickém, hudebním nebo literárním ? se citlivý profesionál vždy dozví něco zajímavého a podnětného.

Proto také mnozí dobří profesionálové s amatéry rádi pracují i jinak obcují: připomeňme v divadle třeba nedávno pětasedmdesátiletého režiséra a herce Václava Beránka. Profesionála z amatéra dělá nejen to, že je za umělecké dílo placen - protože mnohdy není - ale protože je svázán různými povinnostmi termínovými, rozpočtovými, povinným formátem i jinými formálními ohledy. Od toho je profesionál, aby si uměl práci rozvrhnout, stihnout, zorganizovat a se všemi náležitostmi odevzdat: umělecký výsledek žádná smlouva nezajistí, ten je výsledkem ducha, a ducha má stejně profesionál jako amatér.A proto stejně amatéra jako profesionála může mít veřejnost v úctě nebo posměchu za výsledek, ale amatér stejně jako profesionál nemůže čekat, že ho bude někdo jiný než jemu blízcí chválit jenom za to, že něco dělá.

Logo

Soutěže v amatérské umělecké činnosti jsou projevem organizované občanské aktivity: proto také několik let po převratu hledaly svou novou podobu a ze stejného důvodu jich v poslední době přibývá. Je to způsob, jak sdělit ostatním něco o sobě a svém vidění světa a - koneckonců - něco se od nich dozvědět. Jenže člověk chce být chválen, když ve volném čase cosi aktivně dělá,místo aby ležel na kanapi nebo seděl u televize, a proto mají soutěže poroty a ceny. A aby ty ceny měly cenu, jsou do porot a lektorských sborů zváni profesionálové jako záruka objektivních kritérií. A když ta objektivní kritéria vysloví, ti, kteří nebyli pochváleni, je popřou s tím, že vzhledem k úctyhodnosti amatérského díla je není možné uplatnit.

Logo

Ale pro amatéry neplatí žádná zvláštní kritéria, v žádném oboru. A umělci z libosti, kteří nebyli v soutěži dost pochváleni, nedosáhnou pochvaly tím, že si budou stěžovat v novinách poukazujíce na to, že tam, kde si stěžují, vycházejí horší texty nebo hrají se duchaprázdnější inscenace, než jsou ty jejich. Mají totiž pravdu ? profesionální literáti stejně jako divadelníci nebo výtvarníci a tak dále, často vytvoří strašlivou hovadinu. Ale to přece amatérům může být úplně jedno. S tím oni se přeci měřit nemusí ? a neměli by ani chtít.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka