O chlebu, premiérovi a přímé volbě prezidenta

13. únor 2002

Premiér Miloš Zeman nedávno odpovídal na otázku Mladé fronty Dnes, co soudí o přímé volbě prezidenta. Poněkud alibisticky se přitom nechal inspirovat vlastní babičkou, když použil její lidovou moudrost: ...

... chleba prý kvůli tomu levnější nebude. Ze všech jeho více či méně vydařených bonmotů, slovních urážek a květnatých vyjádření patří toto mezi nejméně moudré. Člověk nemusí být prognostikem Zemanova formátu, aby mohl s jistotou tvrdit, že chleba u nás už levnější nebude nejspíš nikdy. To ale neznamená, že bychom neměli dnes a denně svádět zápas o víc svobody, ještě kvalitnější demokracii, dokonalejší spravedlnost a hlubší politické angažmá občanů.

Skalní příznivci zastupitelské demokracie jistě namítnou, že systém volby hlavy státu všemi voliči sám o sobě nic nevypovídá o kvalitě toho kterého demokratického režimu. Jejich oponenti budou přirozeně hlásat pravý opak. Kdo má tedy pravdu?

Objektivně vzato o to vůbec nejde. Obě varianty jsou navzájem rovnocenné a každá má své klady i zápory. Navíc demokracie, v nichž je princip přímé prezidentské volby uplatňován, skutečně nelze automaticky hodnotit jako lepší než ty, kde hlavu státu volí zastupitelský sbor, byť to tak opticky vypadá. Mnohem důležitější je, aby občané získali reálnou možnost vyjádřit se ke způsobu volby prezidenta. Proto je tolik potřebný institut obecného referenda, jehož zakotvení do našeho ústavního systému je po schválení Poslaneckou sněmovnou, doufejme, na dobré cestě.

Protože stávající systém volby hlavy českého státu oběma zastupitelskými sněmovnami důvěrně známe, povšimněme si hlavního politického argumentu proti přímé volbě, používaného jejími odpůrci. Údajně by se mohlo snadno stát, že by v rafinované kampani zvítězil nebezpečný populista, který by ohrozil základy našeho demokratického zřízení. Je-li tato teze míněna vážně, pak signalizuje , že o úsudku a zdravém rozumu českého voliče nemají její autoři příliš vysoké mínění. V tom případě je na místě kacířská, nicméně logická otázka, zda podobné, ba větší riziko s sebou nenesou také volby do parlamentu, v nichž pravidelně kandiduje komunistická strana, která představuje pro náš politický systém nikoli hypotetické, ale opravdové smrtelné nebezpečí. Odpověď zní: jistěže ano. Toto riziko patří dokonce mezi vážné handicapy demokracie.

Přesto nikoho ani nenapadne volební právo kvůli tomu občanům odebírat. Záhadou proto zůstává, proč by mělo být stejným lidem upřeno totéž demokratické právo ve vztahu k výběru nejvyššího představitele republiky.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko