O Mesiáši, pokrytectví a daru chudé vdovy

16. březen 2014
Na křesťanské vlně Plzně

Biblický text: Markovo evangelium 12,35-44;Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

Ve 30. části rozhlasového výkladu Markova evangelia Ježíš zpochybňuje tradiční představu o Mesiáši jako Synu Davidově a varuje před pokrytectvím zákoníků. Poté oceňuje dar chudé vdovy, která dala do chrámové pokladnice všechno, co měla.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio