Občanské sdružení Ledovec pomáhá lidem s handicapem už deset let

Akce "na Ledovci" v Ledcích

Desetileté výročí své existence slaví v těchto dnech občanské sdružení Ledovec. Nezisková organizace byla registrována 22. ledna 2001. Na počátku byly veškeré aktivity soustředěny do prostor bývalé fary v Ledcích u Plzně. Tam do „tréninkové domácnosti venkovského typu" přijížděli první lidé s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem, aby zde našli podporu a zázemí. A co se za uplynulých 10 let podařilo vybudovat a kam až se Ledovec dostal, zjišťovala Martina Klímová u ředitele - Martina Fojtíčka.

Dnes poskytuje Ledovec služby především lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým. V Ledcích v Terapeutickém centru sídlí denní stacionář a dvě terapeutické dílny -tradiční tkalcovna s výrobou ručně předených a ručně tkaných oděvů a šperků z ovčí vlny a recyklačně kreativní terapeutická dílna Horusarium vyrábějící autorský nábytek.

V Poradenském centru Ledovec jsou k dispozici terapeuti psychosociální rehabilitace pro krátkodobé poradenství i dlouhodobější individuální spolupráci. Pracuje zde terapeutická svíčkárna a pravidelně se zde schází několik terapeutických skupin a probíhá zde řada vzdělávacích kurzů a volnočasových aktivit. Sídlí zde také tým chráněného bydlení, který podporuje obyvatele čtyř chráněných bytů, a tým podporovaného vzdělávání, který podporuje studenty s duševním onemocněním i jejich rodiny a jejich učitele. Zvláštní péči věnuje Ledovec sociálním firmám, v nichž nacházejí lidé s postižením pracovní uplatnění .

Specialitou Ledovce je tým Cirkusu Paciento, který v létě společně se zdravotními klauny vyjíždí do psychiatrických léčeben organizovat společná představení tamních pacientů a personálu.