Odpověď otce synovi

13. leden 2008
Na křesťanské vlně Plzně

Ve Starém zákoně nacházíme texty, které nás na první pohled ničím nezaujmou, ale při hlubším zkoumání v nich objevíme velké poklady. Pátá kniha Mojžíšova je takových pokladů plná. Biblista Jiří Beneš bude pro nás odhalovat krásu a hloubku několika veršů ze 6. kapitoly této knihy (verše 20 - 26).

Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá: "Co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin, náš Bůh?", odvětíš svému synu:

"Byli jsme faraónovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraónovi i proti celému jeho domu. Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům. Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se Hospodina, svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak tomu je dnes. Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio