Odpůrci nového obchodního centra v Plzni kritizují chyby v posudku vlivu stavby na životní prostředí

7. listopad 2011

Velmi emotivní bylo další jednání o novém obchodním centru v Plzni, které má vyrůst na místě Domu kultury Inwest. Ten začne firma Amadeus Plzeň letos v zimě bourat. Podle odpůrců projektu zhorší zvýšená doprava kolem nového centra už tak špatné ovzduší v Plzni. Zhruba stovka lidí dala svůj nesouhlas najevo při veřejném projednání posudku vlivů stavby na životní prostředí.

Veřejné projednání, které se konalo ve středu v zasedací místnosti centrálního plzeňského obvodu, začalo bouřlivě a trvalo pět hodin. Kromě odpůrců projektu tu byli i investoři, autoři odborných analýz a posudků a zástupci krajského úřadu.

Odpůrci Arény zdůrazňují, že ve středu města je životní prostředí příliš zatížené zejména zplodinami z dopravy nebo hlukem, a varují, že obchodní centrum přitáhne další automobily. Odpůrci dál kritizují, že v posudku chybí výpočet jemného prachu v ovzduší. Vadí jim také, že posouzení vlivu na životní prostředí nezahrnuje i vliv demolice kulturního domu. Podle sdružení Kultura(k) vítězí posudek nehodnotní vliv stavby na krajinný ráz a jsou v něm početní chyby v množství aut, která nové obchodní centrum na Americkou třídu a Denisovo nábřeží přitahne.

Podle Františka Čečila z krajského úřad posudek vrácen k přepracování nebude, protože vypršela lhůta. Nicméně uvedl, že krajský úřad může nařídit přepracování posudku, ale prý by to nemělo smysl. Pokud se zpracovatel posudku s výhradami odpůrců projektu nevyrovná, měl by navrhnout negativní stanovisko k záměru. Stanovisko krajského úřadu má padnout do 30 dnů.

Podle odpůrců by ale krajský úřad měl nechat posudek přepracovat nebo doplnit a mělo by se tedy konat i nové veřejné projednání. Pokud kraj stavbu na základě předloženého posudku povolí, jsou kritici připraveni obrátit se na soud.

autor: lum
Spustit audio