Osudy šlechtické rodiny Metternichů představuje nová výstava v plaském klášteře

1. červen 2018

METTER(M)NICH - je název nové výstavy v klášteře v Plasích na severním Plzeňsku. Panelová výstava je umístěná v budově bývalé prelatury, která není veřejnosti běžně přístupná a ukazuje osudy šlechtické rodiny Metternichů a jejich plaského sídla.

Název výstavy METTER(M)NICH vystihuje, čím si budova kláštera procházela. „Je to bývalá opatská rezidence, součást mnišského života a zároveň je to i šlechtická rezidence. Nicméně výstava má ještě podtitul „Člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit“. Jedná se o úryvek z dopisu, který napsal Viktor Metternich své sestře Hermíně v roce 1826. Domnívám se, že tento úryvek dobře shrnuje to, o co se tady snažíme my i ti všichni předešlí správci,“ popsala kurátorka výstavy Slávka Beránková.

Návštěvníci se seznámí s různými tématy s původními předměty

Výstava je panelová, umístěná do několika místností. „Je to multitématická výstava a každé téma je doplněno jedním předmětem, který se dochoval v našem mobiliárním fondu. Vystavujeme ho ve stavu, v jakém se dochoval, tedy před restaurováním,“ uvedla Slávka Beránková.

Jedním z vystavených předmětů je například historický etažér. Podle Slávky Beránkové pochází pravděpodobně z doby kancléře Metternicha zhruba z poloviny 19. století. Svým provedením a materiálem se jedná o velmi luxusní kousek.

Výstava METTER(M)NICH potrvá v prelatuře plaského kláštera do konce září.

Rod Metternichů v Plasích zanechal výrazné stopy. „Kancléř Metternich sem přišel po 40 letech působení náboženského fundu, tedy po zestátnění cisterciáckého kláštera, a začal tady hospodařit, a to velmi úspěšně, razantně i originálně. Kancléř Metternich byl v Plasích párkrát. Zřídil si zde rodovou hrobku a nechal sem převézt svůj rodový archiv. Mnohem větší stopy tu zanechali ale Richard Metternich a Paulina Sándorová. Pořádali zde různé společenské akce a díky nim tady vznikly nové spolky pěvecké a divadelní. Byli iniciátory kulturního života druhé poloviny 19. století,“ dodala kurátorka Slávka Beránková.

Někdejší opatství čeká rekonstrukce a vznikne v něm nový prohlídkový okruh zaměřený právě na Metternichy. Díky výstavě je poslední možnost vidět prelaturu v původní podobě a dozvědět se, jakým způsobem bude její obnova v příštích letech probíhat.

„Budeme čerpat finanční prostředky z evropských dotací na obnovu nové prelatury, starého opatství, bývalé opatské zahrady, a jestli se to povede, tak i ambitu a přízemního sálu,“ uvedl kastelán Pavel Duchoň.

autoři: kos , jik
Spustit audio