Památkáři zastavili chátrání zříceniny hradu Gutštejn

20. leden 2012

Památkáři dokončili stabilizaci havarijních stavů zříceniny hradu Gutštejn u Konstantinových Lázní na Tachovsku. Tato památka, kterou spravuje Národní památkový ústav v Plzni, je díky svému umístění a krajinnému kontextu považována za nejromantičtější hradní zříceninu západních Čech. Tomu odpovídá i její obliba mezi turisty. Během posledních desetiletí ale některé, zejména vyšší partie zděných konstrukcí, například koruny zdí a záklenky oken, zanikaly před očima.

Stabilizační práce většího rozsahu začaly v roce 2009. V roce 2011 pak byl proveden největší objem prací, které se dotkly všech částí hradní zříceniny včetně koruny jinak nepřístupného bergfritu, hlavní dominanty hradu. Opravy spočívaly především ve zpevnění vrchních částí zdí. Restaurátorsky byly zajištěny plochy původních omítek.

Důraz byl kladen na zachování co největší míry autentičnosti a co největší podobnosti materiálu i způsobu úpravy stabilizovaných ploch původním zděným konstrukcím. Součástí hradní zříceniny tak zůstaly i zdravé borovice v prostoru hradního jádra a jalovce na koruně bergfritu – charakteristické prvky Gutštejna, vnímané už generacemi návštěvníků.

Zbytky trámového roštu v bergfritu hradu Gutštejn

V rámci prací v horní části bergfritu byly zdokumentovány dochované části unikátního trámového roštu pocházejícího z 20. let 15. století a doplněn dendrochronologický průzkum dalších dřevěných prvků (kůly lešení, zhlaví stropních trámů, překlady okének), datující stavební úpravy horní části bergfritu do konce 80. let 15. století.

Na stabilizaci Gutštejna poskytlo ministerstvo kultury v letech 2009 až 2011 více než 5 milionů korun, další statisíce korun vydal Národní památkový ústav. Nejrozsáhlejší opravy za téměř 2,5 milionu korun byly provedeny v loňském roce.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio