Plzeň chce být Evropským hlavním městem inovací

8. květen 2018

Město se zapojilo do mezinárodní soutěže European Capital of Innovation, jejíž hlavní cenou je jeden milion eur.  Další oceněná města mohou získat 100 tisíc eur.

„Plzeň přihlásila projekt Dronet zaměřený na pokrokovou podporu technického vzdělávání, rozvoj a vznik start-upů neboli začínajících firem a vytváření podmínek pro příchozí firmy podnikající v inovacích,“ řekl primátor Martin Zrzavecký. Jde o jeden z projektů konceptu Smart City Plzeň.

Do soutěže se přihlásila města nad 100 tisíc obyvatel, jež patří do EU nebo jsou součástí Horizon 2020, největšího výzkumného a inovačního programu EU v historii. Výsledky budou vyhlášeny na podzim v Bruselu. Nezávislá porota posoudí, jak města zařazují inovativní řešení do společnosti. „Například, jak občané přijímají tyto myšlenky a výsledky a zda pro ně inovační postupy přinášejí konkrétní a měřitelnou hodnotu," řekl náměstek primátora Pavel Šindelář. Podle něj má Plzeň šanci na úspěch, protože vychází z potřeb občanů.

„Průmyslová Plzeň je vůbec prvním městem střední Evropy, které se do této soutěže přihlásilo. Nemotivuje nás finanční odměna, ale prezentování našich úspěchů v zahraničí a zařazení po bok takových měst jako je Paříž, Amsterodam a Barcelona," řekl primátor Zrzavecký.

Projekt Dronet propojuje více oblastí

„Jednak technické vzdělávání na základních, středních i vysokých školách, zkvalitňuje vybavenost a posiluje konkurenceschopnost studentů díky účasti v atraktivních soutěžích a projektech," řekl ředitel správy informačních technologií města Luděk Šantora.

Plzeň podle Šantory vytváří příležitosti pro lidi v každém věku. Má Centrum robotiky pro kroužky dětí, práci s učiteli, zavádí robotiku do výuky a organizuje projekty, například satelit, díky němuž mohou středoškoláci poslat vlastní experimenty do vesmíru. Aktivity spojené s bezpilotní leteckou technikou poskytují data o průjezdnosti města, pro budování zelených střech na školách a ke sledování kvality vody vypouštěné z čističky do řek. Drony monitorují kůrovce v městských lesích, živelní události, dělají přesné kontroly mostních konstrukcí a pátrají po lidech.

autor: jik | zdroj: ČTK
Spustit audio