Plzeňská karta umožní vstup do univerzitní knihovny

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsaly Západočeská univerzita v Plzni a Plzeňské městské dopravní podniky. Na jejím základě začala Plzeňská karta, dosud využívána k cestováni plzeňskými hromadnými dopravními prostředky, sloužit jako výpůjční doklad v Knihovně Západočeské univerzity. Od počátku nového akademického roku letos na podzim pak začne fungovat i zcela nový doklad, který sloučí Plzeňskou kartu s identifikačním průkazem studenta univerzity a podle zájmu také s mezinárodní studentskou kartou ISIC.

Jedná se o spojení funkčnosti stávajících identifikačních karet, které teď nejčastěji studenti Západočeské univerzity používají a to konkrétně univerzitní karty, mezinárodní studentské karty ISIC a Plzeňské karty . V praxi to znamená, že studenti dostanou nové karty s osobitým designem a s názvem Plzeňská karta ZČU, která bude umět komunikovat se všemi vstupními systémy v budovách univerzity, se stravovacím systémem menzy, s univerzitní knihovnou a podobně.

Student

Prospěch z toho budou mít i občané Plzně, kteří vlastní Plzeňskou kartu. Pro všechny její držitele se tak otevřou dveře Univerzitní knihovny. Zájemci tak získají možnost výpůjček z více než 350 tisícového knihovního fondu, odborných časopisů a dalších specializovaných informačních zdrojů. Součástí je možnost využít služeb tiskárny a kopírování za ceny stanovené Knihovním řádem.

K získání přístupu ke všem těmto službám postačí při první návštěvě knihovny předložit Plzeňskou kartu a platný průkaz totožnosti pro ověření údajů, podepsat prohlášení uživatele a zaplatit roční poplatek.

Studenti

Půjčovny a studovny Západočeské univerzity v Plzni jsou téměř ve všech budovách jednotlivých fakult a to konkrétně v Pedagogické fakultě na Klatovské třídě, v Právnické fakultě na Americké třídě, ve Filozofické fakultě v Sedláčkově ulici, v Ekonomické fakultě v Husově ulici a především v nové budově knihovny v borském areálu na Zeleném trojúhelníku.

autor: mkl
Spustit audio