Plzeňský kraj má šest nově vyhlášených kulturních památek

20. únor 2023 18:10, aktualizováno

Plzeňský kraj má nové vyhlášené památky. Je jich celkem šest, Ministerstvo kultury mezi ně zařadilo pomníky, kapli, vesnickou usedlost nebo most.

Ministerstvo kultury může za kulturní památku prohlásit nemovité věci, které jsou významnými doklady historického vývoje, způsobu života a životního prostředí společnosti, a to od dob nejstarších až do současnosti. Jde o projevy činností člověka, které vykazují hodnoty historické, umělecké, vědecké, technické nebo revoluční. Mohou to být také objekty, jež mají vztah k významným osobnostem nebo událostem.

Nejvíce památek nyní přibylo na Klatovsku. „Byly zde prohlášeny dva pomníky a jedna kaple. První je pomník padlým v obci Dolany, jde o jeden z prvních poválečných pomníků svého druhu na Klatovsku vůbec. Jeho ústřední socha přečkala druhou světovou válku schovaná v bývalé cihelně. Druhým je pomník, jenž je součástí kompozice prostranství před Masarykovou školou v Sušici. Jeho ústřední bronzová socha zpodobňující T. G. Masaryka byla za války bohužel zničena. V roce 1949 ji měla nahradit nová, ale z politických důvodů došlo k jejímu osazení až o 20 let později. Pomník byl tedy původně prohlášen za památku bez sochy a nyní došlo k nápravě,“ popisuje Jaroslava Kováčová z plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu. Třetí památkou je kaple svatého Bartoloměje ve Svéradicích výjimečná dobou svého založení, vznikla totiž v renesanci, kdy se moc kaplí nezakládalo.

Klášter v Pivoni je národní kulturní památkou

V Plzeňském kraji je dále od loňského roku kulturní památkou funkcionalistická vila čp. 1987 z roku 1932, jež je dílem architekta Lea Meisla. Stal se jí také silniční most z roku 1904 nacházející se na řece Úhlavě ve Štěnovicích na jižním Plzeňsku. V neposlední řadě se novou památkou může pochlubit Rokycansko, konkrétně obec Kamenný Újezd, tam byla prohlášena roubená usedlost s evidenčním číslem 8.

Poslední změnou v památkovém fondu je povýšení kláštera v Pivoni na Domažlicku mezi národní kulturní památky. „Bývalý klášter byl založen ve 13. století, později byl barokně upravený a v roce 1787 zrušený. V 19. století pak došlo k jeho přestavbě na zámek. I přes složitý stavební vývoj má ale objekt výborně zachovaný původní presbytář kostela. Za zmínku stojí také dispozice celého areálu, kdy na kostel navazuje barokní konvent s hospodářským zázemím a bývalou klášterní zahradou. A nemůžeme opomenout také urbanistický význam pro obec Pivoň,“ uzavírá Jaroslava Kováčová.

autoři: Jakub Kabourek , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio